ผู้เขียน หัวข้อ: จับประเด็นกฎกระทรวง"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตอนที่ 6 หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ขอขึ  (อ่าน 2206 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • 5th Floor
  • *****
  • กระทู้: 1521
  • ThaiBuildingInspector
    • ThaiBuildingInspector
จับประเด็นกฎกระทรวง"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตอนที่ 6 หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ(7 เม.ย. 49)
ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น จากเอกสารคำขอขึ้นทะเบียน ต.1 ซึ่งจะมีช่อง หลักฐานที่ใช้ประกอบพิจารณา ดังนี้คือ

1. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของผู้ขอขึ้นทะเบียนและสมาชิกในคณะผู้บริหารในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกของผู้ขอขึ้นทะเบียนและสมาชิกในคณะผู้บริหารในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเลียนหรือสำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอขึ้นทะเบียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารของผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือสมาชิกในคณะผู้บริหารในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล

6. งบการเงินฉบับล่าสุด (ถ้ามี)

7. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

8. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

9. เอกสารอื่น ๆ ....

ในส่วนของเอกสารในข้อ 5 นั้น ขณะนี้ทาง วสท. กำลังจัดเตรียมกำหนดการต่าง ๆ เพื่อจะจัดการอบรมอยู่ ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดการอบรม ทางเว็บไซต์จะรีบนำมาบอกกล่าวกันต่อไปค่ะ

ที่มา :  กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548
***webmaster***